Beschrijving van de studie van de notarissen De DonckerDe studie is zoals vanouds nog steeds gelegen in het hart van Brussel-stad. Vandaag bestaat de studie van Notarissen De Doncker uit een ploeg van zo'n tiental personen, waaronder de notarissen zelf, een team juristen en enkele medewerkers (zie individuele presentaties).


De huidige notarissen De Doncker momenteel in functie zijn Meester Pierre De Doncker, benoemd door de Koning in juli 1978 als notaris-titularis, en zijn oudste zoon Pablo De Doncker, benoemd als geassocieerde notaris door de minister van Justitie in december 2009.
Als erkend specialist inzake familierecht (huwelijk, echtscheiding, erfenis, nalatenschappen), vastgoed, medeëigendom, vennootschappen en inzake bemiddeling slaagde ons kantoor er in zich aan te passen aan de behoeften van de cliënten, en dit door de ontwikkeling van specifieke vaardigheden door de jaren heen.


Dankzij de diversiteit en ervaring van haar medewerkers (die alle officiële landstalen beheersen en hun opleiding genoten aan zowel Vlaamse als Franstalige universiteiten in België), beschikt het kantoor van Notarissen De Doncker over die vaardigheden die haar in staat stellen tegemoet te komen aan de verwachtingen van uiteenlopende doelgroepen, zoals particulieren, vennootschappen, instellingen of openbare verenigingen. Om haar plaats in de hoofdstad van de Europese Unie te versterken, biedt het kantoor u bovendien een ontvangst en een behandeling aan van uw dossier in de taal van uw keuze: Frans, Nederlands, Engels of Spaans.


Met een kwalitatieve dienstverlening kunnen onze teamleden u helpen uw verschillende projecten in goede banen te leiden. Ze staan u bij met raad en daad, steeds volgens de regels van de wet, of die nu internationaal, nationaal, regionaal of lokaal zijn, en waken over de absolute vertrouwelijkheid van uw dossier. Onze teamleden geven elke dag opnieuw blijk van creativiteit, inlevingsvermogen, standvastigheid en vooral pragmatisme voor de goede afhandeling van de dossiers die hen worden toevertrouwd.


Naast juridische trefzekerheid, vinden we het belangrijk u een gepersonaliseerde aanpak aan te bieden, om precies aan uw wensen te voldoen en dit binnen de vooropgestelde termijn. Alle medewerkers van ons kantoor concertreren zich op het analyseren en begrijpen van uw individuele situatie, om op die manier aangepaste oplossingen voor te kunnen stellen en te realiseren.

We spannen ons permanent in om ieders behoeften tegemoet te komen. Het kantoor van notarissen De Doncker is op talrijke rechtsgebieden actief en dit mede dankzij de ervaring, de vaardigheden en de competentie van haar medewerkers.